Profil Jabatan

Ditulis pada .

Visi

Terengganu Negeri Maju Berkat Sejahtera Menjelang 2030

Misi

        Meneraju Pembangunan Negeri Secara Lestari dan Komprehensif Berpandukan Modal Pembangunan Islam

Moto

        Terengganu Maju, Berkat, Sejahtera

 

Matlamat

        Untuk Menyempurnakan SIstem Penyampaian Perkhidmatan Awam Melalui Perancangan, Pelaksanaan, Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian Semula Hala Cara Pentadbiran dan Pembangunan Yang Berorientasikan Rakyat.