Misi Perkhidmatan Pelanggan

Ditulis pada .

MISI PERKHIDMATAN PELANGGAN

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU


“ KAMI WARGA KERJA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU

KOMITED UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN CEMERLANG

BERDASARKAN NILAI-NILAI TERAS

TERENGGANU MAJU,BERKAT, SEJAHTERA"

 

MS ISO 9001 :2015 bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu

 

Dasar Kualiti

Menyedia dan memberi perkhidmatan optimum secara cekap dan berkesan yang memenuhi kehendak stakeholder, Pelanggan, Undang-undang dan ISO 9001 :2015


Visi Organisasi

Untuk menjadikan perkhidmatan awam Negeri Terengganu yang terbaik di Malaysia melalui penyediaan sumber manusia yang kompeten, berilmu, berprestasi tinggi, profesional dan beretika.

 

Misi Organisasi

Menetapkan halatuju yang strategik untuk memastikan dasar, strategi dan amalan Pengurusan Sumber Manusia selaras dengan Misi dan Visi Pejabat SUK. TR.

Merancang, menggubal dan melaksanakan Pengurusan Sumber manusia yang strategik dan komprehensif.

Mewujudkan budaya cakna rakyat yang berprestasi tinggi di kalangan pentadbir ke arah menjadi pekerja yang cemerlang sekaligus dinobatkan menjadi pentadbir yang cemerlang.

Merancang dan membangunkan potensi dan prestasi modal insan melalui pengalaman konsep belajar sepanjang hayat (life-long learning).

Membentuk budaya kerja berprestasi tinggi melalui penerapan nilai-nilai positif serta persekitaran kerja yang kondusif.