MERAFAK SEMBAH KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA AL-WATHIQU BILLAH SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN SEMPENA ULANG TAHUN KE-58 HARI KEPUTERAAN DULI YANG MAHA MULIA SULTAN TERENGGANU

Ditulis pada .

MERAFAK SEMBAH KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA AL-WATHIQU BILLAH SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN

SEMPENA  ULANG TAHUN KE-58  HARI KEPUTERAAN DULI YANG MAHA MULIA SULTAN TERENGGANU.