TAWARAN SEBUT HARGA PEKHIDMATAN MEMBEKAL PERALATAN PENYIARAN DAN AUDIO VISUAL

Ditulis pada .

Sebut harga adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah KOD BIDANG 010302, 010304 dan 010501 dibenarkan membuat tawaran Perolehan Perkhidmatan sebagaimana berikut

Bil : SH (KP) 16/2019 PERKHIDMATANMEMBEKAl PERAlATAN PENYIARAN DAN AUDIO VISUAL

2. Dokumen sebut harga boleh didapati secara percuma mulai pada 10 September 2019 (Selasa) di Pejabat Setiausaha Kerajaan, (Bahagian Khidmat Pengurusan), Tingkat 15, Wisma Darullman, Kuala Terengganu pada hari dan waktu sebagaimana berikutAhad hingga Rabu 8.30 pagi hingga 12.30 tengahari 2.30 petang hingga 4.30 petang Khamis 8.30 pagi hingga 12.00 tengahari

3. Dokumen tawaran yang telah sempurna hendaklah dialamatkan kepada: YANG BERHORMAT SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU, TINGKA T 15 WISMA DARUL IMAN, 20503 KUALA TERENGGANU

4. Borang tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan dalam sampul dan ditulis tajuk sebut harga pada sebelah kiri sampul tersebut dan dihantar ke Pejabat Setiausaha Kerajaan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Tingkat 15, Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu sebelum atau pada 17 September 2019 (Selasa) tidak lewat dari jam 12.00 tengahari. Untuk maklumat lanjut bolehlah menghubungi talian 09-6276521/6515.

5. Pihak kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran